۱۰

مرد

اختتامیه اولین جشنواره فرهنگی هنری “هنر معاصر مدیترانه”

اولین جشنواره فرهنگی هنری “هنر معاصر مدیترانه” با همکاری بنیاد بین المللی Porta Coeli و موسسه بین المللی مطالعات شیعه و صلح جهانی در شهر Potenza به کار خود خاتمه داد. موسسه بین المللی مطالعات شیعه و صلح جهانی طبق تفاهم نامه همکاری خود با بنیاد بین المللی Porta Coeli که زیر مجموعه وزارت فرهنگ ایتالیا هست، […]

۰۲

خرد

برگزاری اولین دوره آموزش زبان ایتالیایی

Holding the first Italian language training course The Italian Language and Culture Center, affiliated with the International Institute for Shia Studies and World Peace, has been organizing the first Italian language training course for religious purposes, and therefore enrolls among the scholars of the Seminary. برگزاری اولین دوره آموزش زبان ایتالیایی مرکز تخصصی زبان و فرهنگ ایتالیائی[…]