هلال شيعي, از جنك با تروريسم تا دفاع از مسيحيان خاورميانه

  هلال شيعي, از جنك با تروريسم تا دفاع از مسيحيان خاورميانه اين كتاب توسط أقاي Sebastiano Caputo ريئس انجمن حمايت از مسيحيان خاورميانه نوشته شده است.   كتاب مذكور حاصل تجربيات شخصي نويسنده به عنوان يك روزنامه نكار بين المللي و در جريان حملات داعش به كشور سوريه به رشته تحرير در أمده است.   ايشان […]

تفسير بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب حاضر به قلم  Professore Pirone  از اساتيد مطرح موسسه  PISAI وابسته به واتيكان مي باشد. اين كتاب تفسيرى است از أيه شريفه ي بسم الله الرحمن الرحيم كه نويسنده در كتاب خودش به تفسير اين ايه با استفاده از روايات اهل تسنن برداخته است. اين كتاب به زودى توسط موسسه بين المللي مطالعات شيعه و صلح[…]