۱۰

ارد

امضاى تفاهمنامه همكارى با انجمن دندان پزشکان بدون مرز

تفاهم نامه همکاری بین المللی بین انجمن بین المللی دندان پزشکان بدون مرز، مستقر در Pontedera در کشور ایتالیا، به آدرس خیابان Salvo پلاک ۴۲، به ریاست آقای دکتر Angelo Russo و بین موسسه بین المللی مطالعات شیعه و صلح جهانی، مستقر در ایران، قم به آدرس كرامت ۷ پلاک ۳۴ به ریاست آقای جعفر حسین نژاد.[…]

۱۰

ارد

کارگاه تخصصی مطالعات واتیکان

موسسه بین المللی مطالعات شیعه و صلح جهانی برگزار می کند؛   “کارگاه تخصصی مطالعات واتیکان”   موسسه بین المللی مطالعات شیعه و صلح جهانی در نظر دارد دوره ویژه “کارگاه مطالعات واتیکان” را برگزار کند. مدت این دوره شش ماه (هفته ای سه جلسه) خواهد بود که پنج ماه اول آموزش تخصصی زبان و فرهنگ ایتالیایی[…]