۲۵

آبا

اولین وبینار تخصصی بنیاد پورتا چلی با قم

    اولین وبینار تخصصی بنیاد پورتا چلی با قم اولین جلسه از سلسله وبینارهای فرهنگی هنری بنیاد پورتا چلی با قم برگزار شد. جهت دریافت اطلاعات مربوط به فعالیت های بنیاد پورتا چلی مشخصات خود را (نام و نام خانوادگی – شماره همراه فعال در واتساپ) را به ایمیل زیر ارسال نمایید.   portacoeli@iisgps.org