به میزهای مطالعاتی ادیان خوش آمدید

موسسه بین المللی مطالعات شیعه و صلح جهانی در نظر دارد

در راستای اهداف بین المللی خود

میزهای مطالعاتی

در مورد کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان و یونان را تشکیل دهد.

فلذا از عموم طلاب سطح سه و چهار رشته تخصصی مسیحیت

و نیز دانشجویان رشته ادیان ابراهیمی

جهت تشکیل این میزها دعوت به همکاری می نماید.

 

ورود به میز مطالعاتی ایتالیا              

.

شرایط:

فارغ التحصیل یا مشغول تحصیل در رشته های مربوطه

داشتن سطح زبانی حداقل A2 برای هر یک از زبان های مشخص شده

ارسال رزومه فعالیت های خود به ایمیل موسسه   info@iisgps.org