۱۳

شهر

کارگاه مطالعات دانشگاه های کاتولیک

کارگاه مطالعات دانشگاههای کاتولیک 🔹️(حضوری) ⚪ در ۷۲ جلسه 🔸️۶۰ جلسه آموزش تخصصی زبان فرانسوی (با محوریت متن کتاب مقدس) 🔸️۱۲ جلسه شناخت دانشگاههای کاتولیک اروپا و موسسات پاپی در حوزه دیالوگ و مطالعات اسلامی 🔴 ویژه: 🔹️دانشجویان رشته ادیان ابراهیمی و رشته ادیان و عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب قم 🔹️دانش پژوهان رشته مسیحیت در موسسه […]

۱۳

شهر

کارگاه مطالعات مسیحیت ارتدوکس

👈 کارگاه مطالعات مسیحیت ارتدوکس یونان 🔹️(حضوری) ⚪ در ۷۲ جلسه 🔸️۶۰ جلسه آموزش تخصصی زبان یونانی (با محوریت متن کتاب مقدس) 🔸️۱۲ جلسه شناخت مجامع علمی و مذهبی ارتدوکس یونان به همراه شناخت ساختاری جامعه صومعه ای در مسیحیت ارتدوکس در کشور یونان 🔴 ویژه: 🔹️دانشجویان رشته ادیان ابراهیمی و رشته ادیان و عرفان دانشگاه ادیان[…]

۱۳

شهر

کارگاه مطالعات واتیکان

👈 کارگاه مطالعات واتیکان 🔹️(حضوری) ⚪ در ۷۲ جلسه 🔸️۶۰ جلسه آموزش تخصصی زبان ایتالیایی (با محوریت متن کتاب مقدس) 🔸️۱۲ جلسه شناخت دولت شهر واتیکان و سریر مقدس 🔴 ویژه: 🔹️دانشجویان رشته ادیان ابراهیمی و رشته ادیان و عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب قم 🔹️دانش پژوهان رشته مسیحیت در موسسه تخصصی فرق و ادیان حوزه علمیه[…]