کارگاه های مطالعاتی

کارگاه شماره یک

کارگاه مطالعات دانشگاه های کاتولیک

زبان فرانسوی

(حضوری)
در ۷۲ جلسه
۶۰ جلسه آموزش تخصصی زبان فرانسوی (با محوریت تطبیق متن کتاب مقدس با متون اسلامی)
۱۲ جلسه شناخت دانشگاههای کاتولیک اروپا و موسسات پاپی در حوزه دیالوگ و مطالعات اسلامی
ویژه:
دانشجویان رشته ادیان ابراهیمی و رشته ادیان و عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب قم
دانش پژوهان رشته مسیحیت در موسسه تخصصی فرق و ادیان حوزه علمیه قم.
فارغ التحصیلان رشته های ادیان و عرفان از دیگر دانشگاهها که ساکن شهر قم باشند.
دوره فقط با پنج نفر تشکیل خواهد شد.
جهت ثبت نام، مشخصات خود را (نام، نام خانوادگی، مدرک تحصیلی و شماره همراه) به ایمیل زیر ارسال نمائید:

info@iisgps.org

 

——————————————————————————————————-

 

 

کارگاه شماره دو

کارگاه مطالعات دانشگاه های کاتولیک

زبان آلمانی

(حضوری)
در ۷۲ جلسه
۶۰ جلسه آموزش تخصصی زبان آلمانی (با محوریت تطبیق متن کتاب مقدس با متون اسلامی)
۱۲ جلسه شناخت دانشگاههای کاتولیک اروپا و موسسات پاپی در حوزه دیالوگ و مطالعات اسلامی
ویژه:
دانشجویان رشته ادیان ابراهیمی و رشته ادیان و عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب قم
دانش پژوهان رشته مسیحیت در موسسه تخصصی فرق و ادیان حوزه علمیه قم.
فارغ التحصیلان رشته های ادیان و عرفان از دیگر دانشگاهها که ساکن شهر قم باشند.
دوره فقط با پنج نفر تشکیل خواهد شد.
جهت ثبت نام، مشخصات خود را (نام، نام خانوادگی، مدرک تحصیلی و شماره همراه) به ایمیل زیر ارسال نمائید:

info@iisgps.org

 

——————————————————————————————————-

 

 

کارگاه شماره سه

کارگاه مطالعات دانشگاه های کاتولیک

زبان ایتالیایی

(حضوری)
در ۷۲ جلسه
۶۰ جلسه آموزش تخصصی زبان ایتالیایی (با محوریت تطبیق متن کتاب مقدس با متون اسلامی)
۱۲ جلسه شناخت دانشگاههای کاتولیک اروپا و موسسات پاپی در حوزه دیالوگ و مطالعات اسلامی
ویژه:
دانشجویان رشته ادیان ابراهیمی و رشته ادیان و عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب قم
دانش پژوهان رشته مسیحیت در موسسه تخصصی فرق و ادیان حوزه علمیه قم.
فارغ التحصیلان رشته های ادیان و عرفان از دیگر دانشگاهها که ساکن شهر قم باشند.
دوره فقط با پنج نفر تشکیل خواهد شد.
جهت ثبت نام، مشخصات خود را (نام، نام خانوادگی، مدرک تحصیلی و شماره همراه) به ایمیل زیر ارسال نمائید:

info@iisgps.org

نوشته های مرتبط