واتیکان نیوز

واتیکان نیوز

خبرنگاری اختصاصی کلیسای کاتولیک

اختصاصی انجمن دیالوگ شیعه و کاتولیک

 

کانال خبری واتیکان نیوز وابسته به انجمن دیالوگ شیعه و کاتولیک، منعکس کننده آخرین اخبار

کلیسای کاتولیک و واتیکان می باشد که از در ایتا و تلگرام فعالیت دارد.

 

با عضویت در کانال خبری واتیکان نیوز، از آخرین اخبار دنیای کاتولیک

سریر مقدس و واتیکان مطلع شوید.

 

این کانال خبری بطور تخصصی به تحلیل رویداد های خبری مرتبط با

کلیسای کاتولیک می پردازد.

این اخبار توسط مدیر انجمن دیالوگ شیعه و کاتولیک،

مستقیما از صفحات رسمی مربوط به واتیکان ترجمه و در کانال بارگزاری می شوند.

 

 

 

 

کانال تلگرامی واتیکان نیوز

و

کانال ایتایی واتیکان نیوز

 

 

 

 

 

 

 

 

#کانال_واتیکان_نیوز

#واتیکان_نیوز

#انجمن_دیالوگ_شیعه_کاتولیک

نوشته های مرتبط