هلال شيعي, از جنك با تروريسم تا دفاع از مسيحيان خاورميانه

 

هلال شيعي, از جنك با تروريسم تا دفاع از مسيحيان خاورميانه

اين كتاب توسط أقاي Sebastiano Caputo ريئس انجمن حمايت از مسيحيان خاورميانه نوشته شده است.

 

كتاب مذكور حاصل تجربيات شخصي نويسنده به عنوان يك روزنامه نكار بين المللي و در جريان حملات داعش به كشور سوريه به رشته تحرير در أمده است.

 

ايشان در اين كتاب به جايكاه جريان شيعى در دفاع از مسيحيان خاورميانه برداخته است. قرار است اين كتاب توسط موسسه بين المللي مطالعات شيعه و صلح جهانى از زبان ايتاليايي به فارسى ترجمه كردد.

 

نويسنده كتاب عضو رسمي موسسه بين المللي مطالعات شيعه و صلح جهانى هستند.

 

 

 

.

نوشته های مرتبط