خلقت انسان

به راستی ما در زمین خلیفه قرار دادیم. (بقره ۲۹)

به درستی كه ما شما را از خاك آفریدیم.[۱] سپس او را نطفه ای در قرارگاه مطمئن (=رحم) قرار دادیم.[۲] سپس نطفه را به صورت علقه (خون بسته) درآوردیم و علقه را به صورت مضغه (گوشت نرم شده) درآوردیم و مضغه را به صورت استخوان هایی درآوردیم. و بر استخوان ها گوشت پوشاندیم[۳]. از این مرحله به بعد ما موجود دیگری را ایجاد (و تربیت )كردیم (و به او روح دمیدیم). بعد شما را به صورت طفل بیرون می آوریم.[۴] سپس هدف این است كه به حد رشد و بلوغ خویش برسید.[۵] سپس شما بعد از آن می میرید.[۶] سپس در روز قیامت برانگیخته می شوید.[۷]

قسم به نفس {ناطقه انسان} و آن که او را نیکو {به حد کمال} بیافرید و به او شر و خیر او را الهام کرد، هر کس خود را از گناه و بدکاری پاک سازد به یقین رستگار خواهد شد و هر که او را به کفر و گناه پلید گرداند البته {در دو جهان} زیانکار خواهد گشت.[۸] «ما به حقیقت راه {حق و باطل} را به انسان نمودیم حال خواهد هدایت پذیرد و شکر این نعمت گوید و خواهد آن نعمت را کفران کند»[۹].

انسان آفریده­ای است که می­تواند خلیفه خدا در روی زمین باشد[۱۰]، موجودی دو بعدی و دارای جسم و روح است. او ابدی است و مرگ برایش گذرگاهی از دنیا به برزخ و سپس به آخرت است. او در قبال رفتار خویش مسئول است. موجودی مختار که می­تواند با هدایت عقل و نبوت راه صحیح را تشخیص ­دهد[۱۱]. او هم حق انتخاب دارد و هم نتایج انتخاب آزادانه­اش را در دنیا و آخرت تجربه خواهد کرد[۱۲]. او ابدی است و هرگز نابود نخواهد شد.

انسانیت او امری مربوط به بعد روحانی اوست و جسم و جنسیتش وزنی در کمال انسانی­اش ندارد و زن و مرد از یک حقیقت واحد آفریده شده­اند[۱۳]. تفاوت­ بین زن و مرد امری طبیعی است ولی تبعیض مردود است. او درقبال خویش، خدا، مردم، فارغ از اینکه برادر ایمانی­اش باشند و یا هم نوعش و نیز محیط زیست مسئول است.

[۱]. حج/ ۵.

[۲]. مومنون/ ۱۳.

[۳]. مومنون/ ۱۴.

[۴]. حج/ ۵.

[۵]. حج/ ۵.

[۶]. مومنون/ ۱۵.

[۷]. مومنون/ ۱۶.

[۸]. شمس/۱۰-۷.

[۹]. ص: ۲۱-۲۰.

[۱۰]. بقره، ۳۰.

[۱۱]. الكافى ، ج ۱، كتاب العقل و الجهل، ح ۱۲، ص ۱۰ .

[۱۲]. زلزله/۷و۸..

[۱۳]. اعراف / ۱۸۹.

نوشته های مرتبط

۱۰

آذر
اعضا

کشیش میگل Miguel Ángel Peraza y Peraza

Miguel Ángel Peraza y Peraza

رزومه کشیش میگل

Curriculum Vitæ

PERSONAL

INFORMATION

Name Miguel Ángel Peraza y Peraza

Address Via Aurelia, 677 – ۰۰۱۶۵ Roma, Italia

Nationality Mexican

Date of birth 31 Ocober 1968, Mérida, Yucatán (Mexico)

Cvrricvlvm Vitæ : Fr. Miguel Ángel Peraza y Peraza 2

HIGHER EDUCATION

& TRAINING

Doctorate in

Theology

۲۰۱۲-present

Aristotelian University of Thessaloniki

THESSALONIKI, GREECE

Continuation of research for PhD on Oriental Theology

Thesis: Ἡ ἀποφατικὴ γνῶσις Θεοῦ.

The αpophatic knowledge of God.

Doctorate in

Theology

۲۰۱۰-۲۰۱۱

Pontifical Oriental Institute

ROME, ITALY

PhD studies on Oriental Theology

Licentiate in

Theology

۲۰۰۷-۲۰۱۰

Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum

ROME, ITALY

Thesis: La natura del dogma e il suo fondamento.

The Nature of a Dogma and its Foundation.

Baccalaureate in

Theology

۱۹۹۸-۲۰۰۱

Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum

ROME, ITALY

Thesis: Li amò fino alla fine: Uno studio su Gv 13, 1.

He Loved Them to the End: A Study on Jn 13,1.

Licentiate in

Philosophy

۱۹۹۵-۱۹۹۷

Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum

ROME, ITALY

Thesis: La apropiación de lo real.

Significado de la epistemología tomista en confrontación con

« La esencia de la verdad » de Martin Heidegger.

Appropriation of the Real.

Significance of the Thomistic Epistemology in Confrontation with

Martin Heidegger’s “On the Essence of Truth”.

Cvrricvlvm Vitæ : Fr. Miguel Ángel Peraza y Peraza 3

Baccalaureate in

Philosophy

۱۹۹۰-۱۹۹۲

Center for Higher Studies of the Legionaries of Christ

ROME, ITALY

Thesis: La belleza como trascendental.

Breve comentario a «Περὶ Θείων Ὀνοµάτων», IV 7, del

Pseudodionisio Areopagita.

Beauty as a Transcendental.

Brief Comment on Pseudo-Dionysius the Areopagite’s “On Divine

Names”, Chap. 4, § ۷.

Diploma in

Humanistic Studies

۱۹۸۹-۱۹۹۰

College of Humanities of the Legionaries of Christ

SALAMANCA, ESPAÑA

[ N.B.: Participation in different Meetings, Symposia or Conferences are omitted. ]

Cvrricvlvm Vitæ : Fr. Miguel Ángel Peraza y Peraza 4

Pastoral

Experience

۲۰۱۶-june 2017 Chaplain

Monastery of the Resurrecion in Montefiolo

Benedicine Sisters of Priscilla

CASPERIA (RIETI), ITALY

۲۰۱۳-۲۰۱۵ Secretary of the

Catholic Committee for Cultural Collaboration of the

Pontifical Council for Promoting Christian Unity

VATICAN CITY

۲۰۰۸-۲۰۱۵ Assistant Priest (periods)

St. Francis Catholic Parish (Le Prese)

St. Bernard Catholic Parish (Prada)

St. Charles Borromeo Catholic Parish (San Carlo)

Italian Catholic Mission at Upper Engadine Valley (Samedan, Sankt

Moritz, Pontresina, Celerina/Schlarigna).

GRAUBÜNDEN, SWITZERLAND

۲۰۱۰-۲۰۱۳ Assistant Priest

Immaculate Conception Catholic Parish

Apostolic Vicariate of Thessaloniki for Northern Greece

THESSALONIKI, GREECE

Summer 2012 Assistant Priest (periods)

Sacred Heart of Jesus Catholic Parish

LARISSA, GREECE

۲۰۰۷ – ۲۰۱۰ Auxiliary to Prefecure of Studies of Theology

Center for Higher Studies of the Legionaries of Christ (Major

Seminary)

ROME, ITALY

Cvrricvlvm Vitæ : Fr. Miguel Ángel Peraza y Peraza 5

۲۰۰۴-۲۰۰۷ Academic Direcor

Professor of Philosophy

Spiritual Direcor

Seminário Maria Mater Ecclesiæ do Brasil (Major Seminary)

SÃO PAULO, BRAZIL

۲۰۰۴-۲۰۰۷ Assistant Priest (periods)

São Pedro e São Paulo Catholic Parish

SÃO PAULO, BRAZIL

۲۰۰۱-۲۰۰۴ Recor’s Assistant

Secretary of the Seminary

Professor of Philosophy

Seminário Maria Mater Ecclesiæ do Brasil (Major Seminary)

SÃO PAULO, BRAZIL

۲۰۰۰-۲۰۰۱ Editor-in-chief of «Messa Meditazione», monthly Missal (ed. Logos)

ROME, ITALY

۱۹۹۸-۲۰۰۰ Prefec of Studies

Prefec of Discipline

Immaculate Conception Apostolic School (Minor Seminary),

GOZZANO (NOVARA), ITALY

۱۹۹۶-۱۹۹۸ Direcor of youth clubs

Parrocchia della Cattedrale di Santa Maria Assunta

MATELICA (MACERATA), ITALY

۱۹۹۵-۱۹۹۸ Auxiliary to Prefecure of Studies of Philosophy

Center for Higher Studies of the Legionaries of Christ (Major

Seminary)

ROME, ITALY

۱۹۹۵-۱۹۹۶ Instrucor of Christian Formation

Istituto Cristo Re

ROME, ITALY

Cvrricvlvm Vitæ : Fr. Miguel Ángel Peraza y Peraza 6

۱۹۹۲-۱۹۹۵ Direcor of youth clubs

Instrucor of Christian Formation

Instituto Cumbres de León

LEÓN (GUANAJUATO), MEXICO

Personal Skills

& Qualifications

Mother tongue Spanish.

Other languages Italian; modern Greek, Portuguese, English, French, Latin.

Knowledge for academic

or liturgical proposes:

Ancient Greek; Katharévousa (formal Greek); working knowledge of

Biblical Hebrew.

Technical skills Excellent knowledge of internet and computer programs (Macintosh &

Windows): MS Office (especially Word, Excel, PowerPoint), Corel

(especially WordPerfec, Presentations), Adobe (PhotoShop…).

Further Personal Interests

(no «hobbies»): […]

۰۵

آذر
اخبار, وبینار

وبینار سبک زندگی دینی

سلسله نشستهای گفتگوی بین ادیان و مذاهب به مناسبت هتک حرمتهای اخیر به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) وبینار سراسری سبک زندگی دینی در معاشرت پیروان ادیان و مذاهب از منظر اسلام و مسیحیت   حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی اکبرنژاد، تولیت مؤسسه فقاهت و تمدن اسلامی – ایران قم و کشیش میگوئل پرازو، دبیر کمیته فرهنگی […]