خلقت انسان و جهان

بگو شرق و غرب برای خداست پس به هرکجا بنگری چهره خدا را می بینی (۱۱۵ بقره)

ما کیستیم، کجاییم و چرائیم؟ نه تنها پاسخ به این سوال که تصور آن نیز بسیار دشوار است. احتمالا خواهید گفت در زمین. اما زمین چیست؟ حجم خاکی رها شده در آسمان؟ آسمان چیست؟ انباشته­ای از گازها در…؟ در کجا؟ چه چیز ما را در این رهاشدگی­ها نگه داشته است؟ چرا این اجرام مدام با هم برخورد نمی­کنند؟ چرا فاصله­ها کماکان باقی است؟ چرا با این همه احتمالات هنوز هستیم؟ چه کسی، چه برنامه­ای و جه طرحی ما را چنین مدام مراقبت می­کند؟

آه “خدایا! پاك و منزهی، چه عظيم و پر شكوه است آن چه از آفرينش تو مى بينيم! و چه خرد است هر بزرگى در برابر قدرت تو! و چه هول انگيز است آن چه ما از ملكوت تو مى بينيم! و چه حقير است آن چه ما مى بينيم در برابر قدرت و سلطنت ناپيداى تو از ديدگان ما! چه بسيار است نعمت هاى تو در اين دنيا! و چه اندك است اين نعمت ها در برابر نعمت هاى آخرت.[۱]

“خداوند موجودات را بدون در دست داشتن هيچ نمونه اى و بدون مشورت با هيچ مشاورى و بدون كمك گرفتن از هيچ ياورى آفريد و خلقت به فرمان او تمام و كامل شد.[۲]” و “از نشانه هاى آفرينش خدا، پديد آوردن آسمان هاى استوار بدون ستون و ايستاى بدون تكيه گاه است… ستارگان آسمان را نشانه هايى ساخت تا افراد سرگردان در آمد و شد راه هاى زمين به وسيله آن ها راه خويش را بيابند.[۳]” و انسانی را آفرید که نزد خدا گرامی است.[۴]

موجودات مادي و نظام دنيا با تمام وسعتش كه عبارتند از آسمانها و زمين و موجودات در آنها، همه براي اين خلق شده‌اند تا زمينه ساز پيدايش و تكامل موجودي بنام انسان بشوند و نظام دنيا شكل گرفته تا انسان در اين عالم استعدادهايش را شكوفا كند و هر آنچه او برای کمالش نیاز دارد چون عقل، اختیار، نبوت و دنیایی مهیای زندگی، از سوی خدا به او عطا شده است[۵] تا با شركت در آزمايش الهي[۶]، قواي نهفتة خويش را به مرحله ظهور و تحقق برساند يعني انسان رنگ خدايي به خود و كارهاي خود ببخشد[۷] و طوري زندگي كند كه كارهاي او مورد رضاي خداوند باشد[۸] و صفات خداوند را از خود بروز دهد و به نمونه‌اي از انسان كامل تبديل شود و همانی شود که خدا را دوست دارد و خدایش نیز دوستش می­دارد تا در بی نهایت رزق الاهی و در بهشت زیبایی­ها جای گیرد.[۹]

لذا است که خدا خطاب به انسان می­گوید: اگر آنان كه از من رويگردانند بدانند كه چه انتظارى براى آنان مى‏كشم و چه مِهرى به آنان مى‏ورزم و چه اشتياقى به ترك معاصى از سوى آنها دارم، هر آينه از اشتياق به من، بميرند و از عشق به من، بند بند بدنشان از هم بگسلد.[۱۰]

[۱]. خطبه ۱۰۹.

[۲]. خطبه ۱۵۵.

[۳]. خطبه ۱۸۲.

[۴]. كنز العمّال : ٣٤٦٢١؛ میزان الحکمه ص ۴۹۰ حدیث۱۶۵۶ .

[۵]. اسراء: ۲۰.

[۶]. ملک: ۲.

[۷]. بقره: ۱۳۸.

[۸]. فجر: ۲۷-۳۰.

[۹]. علل الشرایع، ج۱، ص۹.

[۱۰]. المحجه البیضاء، ۸/۵۹-۶۱ و ص۶۲.

نوشته های مرتبط