اختتامیه اولین جشنواره فرهنگی هنری “هنر معاصر مدیترانه”

اولین جشنواره فرهنگی هنری “هنر معاصر مدیترانه” با همکاری بنیاد بین المللی Porta Coeli و موسسه بین المللی مطالعات شیعه و صلح جهانی در شهر Potenza به کار خود خاتمه داد.

موسسه بین المللی مطالعات شیعه و صلح جهانی طبق تفاهم نامه همکاری خود با بنیاد بین المللی Porta Coeli که زیر مجموعه وزارت فرهنگ ایتالیا هست، در این جشنواره حضور فعال داشت.

خانم نوشین بداقی به عنوان کیوریتور داخلی و یکی از ۵ داور نهایی این جشنواره بودند. این جشنواره در نهایت با معرفی نه هنرمند و یازده اثر نقاشی به کار خود پایان داد. هنرمندانی که از سوی موسسه معرفی شده بودند، توانستند جایزه نفرات اول و سوم را به خود اختصاص دهند

بر این اساس آقای امیر زارع زاده به عنوان نفر اول و خانم اعظم سرایی به عنوان نفر سوم این جشنواره معرفی شدند. همچنین اثر خانم عالیه عابدینی نیز به عنوان اثر برگزیده از دید مسئولین جشنواره انتخاب شد.

شایان ذکر است که موسسه بین المللی مطالعات شیعه و صلح جهانی نماینده رسمی بنیاد بین المللی Porta Coeli در ایران می باشد.

The first Mediterranean Contemporary Art Festival culminated in cooperation with the Porta Coeli International Foundation and the International Institute for Shia Studies and World Peace in Potenza

The International Institute for Shiite Studies and World Peace participated in the festival under a memorandum of cooperation with the International Foundation Porta Coeli, which is a subsidiary of the Italian Ministry of Culture

Mrs. Noushin Badaghi was an internal curator and one of the final judges of the festival. The festival ended with the introduction of nine artists and eleven paintings. Artists nominated by the Institute won first and third person awards
Accordingly, Mr. Amir Zarezadeh was nominated as the first person and Ms. Azam Sarai as the third person of the festival

The work of Mrs. Alieh Abedini was also selected as the best work of the festival

It is worth noting that the International Institute for Shia Studies and World Peace is the official representative of the International Porta Coeli Foundation in Iran

نوشته های مرتبط