آغاز به کار موسسه شیعه و صلح جهانی

Launch of The International Institute for the Study of Shia and World Peace
The International Institute for the Study of Shia and World Peace was established in January 2019 with an official license from the Qom Seminary and under the supervision of the Center for Communication and International Affairs of Qom Seminary. The institute has been active at the Department of Registration of Companies and Institutions, in the international community, in its activities on Shi’a and World Peace (focusing on issues such as: Peace for All – Peaceful Co-existence – Unity of Believers – Dialogue for Mutual Responsibility).

آغاز به کار موسسه مطالعات شیعه و صلح جهانی

مؤسسه بین المللی مطالعات شیعه و صلح جهانی در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ با مجوز رسمی از حوزه علمیه قم و زیر نظر مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه علمیه قم آغاز بکار نمود. این مؤسسه با ثبت در اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات، در حوزه بین الملل فعالیت­های خود را در زمینه شیعه و صلح جهانی (با محوریت مباحثی همچون؛ صلح برای همه- همزیستی مسالمت آمیز- وحدت مؤمنان- گفتگو بر سر مشترکات و احترام متقابل) فعالیت­های خود را آغاز نموده است.

نوشته های مرتبط